Headline goes here

Instructions go here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zgłaszam uczestnictwo
Dzień 1 (Czwartek, 14/09/2017)
Sesje tematyczne (wymagane)

Dzień 2 (Piątek, 15/09/2017)
Sesje tematyczne (wymagane)

Dzień 1 (Czwartek, 14/09/2017) – Wydarzenie wieczorne (Za udział w wydarzeniu wieczornym wniosę opłatę w wysokości 190 PLN)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji i przeprowadzani Forum e-Zdrowia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji Forum e-Zdrowia, Organizatorzy prześlą każdemu uczestnikowi potwierdzenie akceptacji zgłoszenia.