Program

09.00 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30
Sesja otwierająca
Wystąpienia przedstawicieli Patronów Honorowych oraz IHE i HIMSS
10.30 – 12.30
Strategie e-zdrowia – główne wyzwania i kierunki działania
 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji i CSIOZ
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego
 • Przedstawiciele pacjentów, świadczeniodawców i branży IT
 • Przedstawiciele IHE i HIMSS
Tematy:
 • European eHealth Strategy
 • Strategia e-zdrowia w Polsce
 • Regionalne strategie e-zdrowia w Polsce
 • Oczekiwania pacjentów i świadczeniodawców
 • Sugestie branży IT
12.30 – 13.00
Przerwa kawowa
13.00 – 14.00
Strategiczne wyzwania e-zdrowia – panel dyskusyjny
 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji i CSIOZ
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego
 • Przedstawiciele pacjentów, świadczeniodawców i branży IT
 • Przedstawiciele IHE i HIMSS
14.00 – 15.00
Lunch
15.00 – 16.15
e-Zdrowie. Innowacje w obszarze zdrowia
Sesja przygotowana przez HIMSS
16.15 – 16.30
Przerwa kawowa
16.30 – 18.00
Sesje tematyczne
Wyzwania interoperacyjność (doświadczenia europejskie)
Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych
Innowacje.Co nowego w IT dla zdrowia?
e-Recepta – nowe możliwości w opiece farmaceutycznej
20.00
Wydarzenie wieczorne
09.00 – 09.30
Kawa powitalna
Zwiedzanie stoisk wystawców
09.30– 10.45
Sesje tematyczne
Regionalne platformy e-zdrowia w Europie i Polsce
Priorytety pacjentów w zakresie e-zdrowia
m-Zdrowie & Telemedycyna
HIMSS / EMRAM – Ocena dojrzałości wdrożenia IT
10.45 – 11.00
Przerwa kawowa
11.00 – 12.30
e-Zdrowie. Pacjent w centrum opieki
 • Wystąpienie ekspertów
 • Dyskusja decydentów i ekspertów
12.30 – 13.30
Lunch
13.30– 14.45
Sesje tematyczne
Wyzwania dla Rady ds. Interoperacyjności
Kadry dla e-Zdrowia
Big Data & CDSS
(Case studies)
HIMSS / Continuity of Care Maturity Model – Strategiczna ocena ciągłości opieki
14.45 – 15.00
Przerwa kawowa
15.00 – 16.30
Podsumowanie. Panel dyskusyjny
Jak wspierać wprowadzanie e-zdrowia:

 • Standardy
 • Koordynacja
 • Program wsparcia i zachęt

Uczestnikami panelu podsumowującego będą w szczególności:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji i CSIOZ
 • Przedstawiciele organizatorów: IHE, HISMSS, GUMed/PTPZ
 • Przedstawiciele wybranych interesariuszy
September 14 - 15, Gdansk 2017

Experience true business performance increases

Register Now

Stay up to date.

and get the latest information from e-Health Forum.

Organisers

In cooperation with